Relevant miljöpolicy.

Vår miljöpolicy är enkel att efterfölja eftersom vi har full kontroll över såväl tillverkning som lagerhållning och logistik. Att värna om vår gemensamma miljö är för oss viktigt, till exempel mals utgående produkter ner och blir till nya persiennkomponenter.

 
Fortlöpande samarbetar vi med lokala och miljömedvetna underleverantörer i syfte att minska transporternas påverkan på miljön. Och tack vare vårt stora och strukturerade lager kan en kund beställa samtliga komponenter från ett och samma ställe, vilket minimerar transporterna. Slutligen är vi knutna till ISO:9001 och ISO:14001, två internationella standardsystem som ställer höga krav på kvalitetsledningssystem och miljöarbete.

Säkerhetsprodukter

Persienn Materiel
Balkvägen 3, SE-333 32 Smålandsstenar
Telefon 0371-52 39 90
Fax 0371-52 39 91
      
Suffusion theme by Sayontan Sinha