Svenska
persienner
i 45 år.

Persienn Materiel AB grundades 1966 och ligger i absolut framkant vad gäller utveckling och produktion av persiennkomponenter. Den erfarenhet vi har samlat på oss under åren medför att vi i dag kan erbjuda ett komplett sortiment av kvalitetsprodukter. Att vi alltid sätter lyssnandet på kunden i främsta rummet, är sannolikt ett av de avgörande skälen till våra framgångar.

 

Småländsk kvalitet.

Vår kontinuerliga produktutveckling sker i vår moderna fabrik i Smålandsstenar, där merparten av produktionen också äger rum. Som komplement anlitar vi i vissa fall pålitliga lokala underleverantörer. Tack vare korta avstånd reducerar vi därmed transporternas miljöpåverkan, och vi värnar samtidigt om den svenska kvalitetsstämpeln. Så snarare än att lägga ut produktion till låglöneländer, har vi avsiktligt valt en miljövänligare och mer kvalitetsmedveten strategi.
Sedan januari 2013 är vi certifierade via The British Standards Institution enligt ISO 9001:2008.

Speciallösningar eller standard.

Vårt standardsortiment av persiennkomponenter är oerhört brett, men likväl utvecklar vi allt som oftast unika persiennmodeller för olika kunder. Tack vare att vår produktutveckling och tillverkning är på hemmaplan, kan vi på ett tidigt stadium tillsammans med kunden diskutera hur vi optimerar respektive produkts funktion och egenskaper. För varje enskild komponent utvärderar vi minutiöst vilka typer av material som är lämpligast. Först därefter genomförs genomgripande tester för att säkerställa att kvalitet och funktion motsvarar ställda krav.

Speciallösningar är standard för oss.

Trots vårt omfattande persiennsortiment händer det att en kund önskar en unikt utvecklad persiennmodell. Då produktutveckling och tillverkning sker i vår fabrik kan vi på ett tidig tidigt stadium diskutera hur vi bäst lyfter fram produktens funktionella fördelar och egenskaper. Till varje komponent provar vi grundligt ut vilka material som är lämpligast innan delen genomgår omfattande tester, för att säkerställa att kvaliteten och funktionen motsvarar de höga kraven. Efter vårt och kundens samtycke är det bara att trycka på produktionsknappen.

Perfektion in i minsta detalj.

Att vi har valt att behålla vår produktion i Sverige, innebär att vi på ett smidigt sätt kan uppfylla högt ställda anspråk på såväl kvalitet som leveransprecision. Genomgående lägger vi stor vikt vid att materialet är ändamålsenligt och gediget, samt att slutprodukten är högklassig. Om något till äventyrs trots detta skulle fallera, kan vi på ett enkelt sätt spåra respektive leverans, och genom att avläsa produktionsdatum på förpackningen få uttömmande information kring exempelvis maskininställningar. Allt i syfte att maximera perfektionen.

Stort lager = snabb leverans.

Vår uppgift är att ge dig som kund bästa tänkbara service och bemötande. Till exempel säkerställer vi extremt hög leveranstrygghet tack vare bred lagerhållning. För vissa persiennkomponenter lagerför vi faktiskt ett helt årsbehov. Med andra ord är vårt löfte att vi har mer på hyllorna än någon av våra konkurrenter, vilket i sin tur möjliggör snabb leverans. En beställning mottagen innan kl.13.00, lämnar vårt lager samma dag.

Säkerhetsprodukter

Persienn Materiel
Balkvägen 3, SE-333 32 Smålandsstenar
Telefon 0371-52 39 90
Fax 0371-52 39 91
      
Suffusion theme by Sayontan Sinha